Kirsten sin kunst er variert og med mange uttrykksformer. Hun maler både akvarell og akrylbilder. Improvisasjon og lek med farger i maleprosessen gir glede, inspirasjon og ofte overraskelser. Inspirasjon henter hun også fra naturens omskiftende uttrykk.

Helt siden ungdomsårene har Kirsten hatt stor skapertrang og glede av å skape noe selv. Hun gjennomførte tidlig en to-årig håndtverksutdanning hvoretter hun arbeidet mye med vev/tekstiler og porselen. Kirsten tok utdanning som barnevernspedagog ved Høgskulen i Møre og Romsdal, senere ble det videreutdanning og jobb i helsevesenet før hun for fult satset på malerkunsten. De male-teknikkene hun anvender er lært og videreutviklet gjennom deltagelse på en rekke kurs i inn- og utland. Hun er nå til daglig å finne i Galleri OKAI som ligger i Levanger sentrums eneste gågate, "Håkongata" hvor hun jobber i et kunstner-fellesskap sammen med tre andre billedkunstnere.

Del denne siden